Omsorgsboliger er boliger til behandling, rehabilitering og omsorgsformål. Ved tildeling vektlegges søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og medisinske opplysninger, samt nåværende bolig sin egnethet, beliggenhet og eksisterende tjenestetilbud.

Ved tildeling vil det også bli tatt hensyn til øvrige beboere.

Vi har for tiden ledige omsorgsboliger ved bl. annet Dalsbakkan borettslag i Sørvik, Lundenes helsesenter og på Bjarkøy.

Ønsker du å søke på omsorgsbolig, kan du ta kontakt med Harstad kommune på tlf. 77 02 60 00, eller ditt omsorgsdistrikt for å få tilsendt søknadsskjema.

Du finner også søknadsskjema og mer informasjon her.