Ledig lokale for off. godkjent fotterapeut ved Sama kafe- og aktivitetssenter fra 01.01.19.

Virksomheten drives etter avtale med Harstad kommune. Senteret stiller rom med behandlingsstol til disposisjon, men fotterapeuten driver privat praksis. Det er rimelig husleie og tilbudet skal fortrinnsvis gis til eldre og uføre i Harstad kommune, men alle kundegrupper kan bruke tilbudet.

Salongen må ha åpent min. 3 dager pr. uke i senterets åpningstid.

Fotterapeut er underlagt bestemmelser fra offentlige myndigheter som gjelder selvstendig næringsdrivende. Fotterapeuten administrerer selv timebestilling, fakturering og innkreving av betaling fra kundene. Bankterminal er påkrevet.

Underlagt lov om taushetserklæring. Vandelsattest er påkrevet.

Krav til kompetanse:

  • Off. godkjent fotterapeut
  • Gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Relevant utdanning innenfor det aktuelle område Relevant yrkespraksis og erfaring fra tilsvarende arbeid
  • Personlige egenskaper
  • Evne til å jobbe selvstendig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • En positiv og løsningsorientert innstilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Søknaden sendes

E-postadresse:postmottak@harstad.kommune.no

Postadresse:
Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Nærmere orientering kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Ingeborg Skjervum, tlf. 952 91 225 eller kokk Gunn Tove Ø. Johansen tlf. 979 69 740

Søknadsfrist 12.november 2018