Enhetsleder: Øyvind Arntzen tlf. 908 93 586, e-post: oyvind.arntzen@harstad.kommune.no  
Saksbehandlere:

 • Cathrine Isaksen
 • Anne Line Johansen
 • Kristine Striby
 • Rita Helme
 • Janne Eilertsen
 • Merethe Børsum-Aronsen
 • Nina F. Bergersen
 • Rehabiliteringskoordinator: Kjersti Dragland
 • Koordinator: Ragnhild Christensen
 • Post/arkiv, helse og omsorg: Reidun Evensen
 • Bostøtte: Bjørg Aspenes