Onsdag 25. april følger neste gruppe på med ca 60 deltakere. Første dag i opplæringen er en felles dag for de 22 leanveilederne og alle kommunens ledere.

Hensikt her er å skape en felles arena og forståelse for hva rådmann ønsker å oppnå med denne omfattende satsingen og å bli kjent med hva andre har erfart i bruk av lean som metode og verktøy for forbedring og utvikling.

Rådmannen taler under opplæring
Rådmannen taler under lean-opplæring (foto: Max Jenssen)

Rådmann la vekt på å involvere og engasjere alle ansatte i hele organisasjon og mener at aktiv læring er det beste grunnlag for utvikling. Han mener at denne tilnærmingen også vil kunne ha positiv innvirkning på arbeidsmiljøet og trivsel. KS konsulent ved Geir Johan Hansen og Kari Anne Hoff har det faglige ansvaret for opplæringen som skal være avsluttet ila 3 kvartal 12.

Rådmannen avsluttet med å vektlegge betydningen av bedre mening i arbeidet og økt motivasjon som viktig for verdiskapningen i Harstad kommune.

Prosjektleder er personalsjefen og prosjektkoordinator er personalrådgiver Inger-Lise Eilertsen.