Max Jenssen 2017.jpg
Max Jenssen, personalsjef i Harstad kommune. Foto: Øivind Arvola

- Det er gledelig at sykefraværet går ned, sier personalsjef i Harstad kommune, Max Jenssen.

Tredje kvartal er tradisjonelt det kvartalet i året med lavest sykefravær. For tre år siden var sykefraværet 8,2 prosent i tredje kvartal. Nå er det nede i 5,6 prosent; en nedgang på 32 prosent.

Skal redusere sykefraværet

- Kommunen har jobbet hardt og aktivt med å få ned sykefraværet. Blant annet er vi med i et større prosjekt sammen med kommunesektorens organisasjon KS, NAV og 24 andre kommuner. Prosjektet har som mål å hjelpe kommunene med å redusere sykefraværet, spesielt i helse- og omsorgssektoren samt i barnehager, fordi sykefraværet er høyest i disse sektorene, sier rådmann i Harstad kommune, Hugo Thode Hansen.

Harstad 4. best

Nylig målte Statistisk sentralbyrå antall sykemeldinger i de 25 kommunene fra første halvår i fjor til første halvår i år. Målingen viser at Harstad er fjerde beste kommune, med en nedgang på sju prosent. 11 av de 25 kommunene hadde en økning.

Stadig forbedring

- Harstad har tradisjonelt hatt et høyt sykefravær. Det har i snitt ligget mellom ti og 11 prosent over veldig mange år. Men de to siste årene har det krøpet under ti, og vårt mål er at vi i 2017 ikke skal ha et høyere sykefravær enn 8.7 prosent, sier Jenssen.

Sykefravær koster samfunnet årlig totalt 22 milliarder kroner, der halvparten er en kommunal kostnad.

- Viktigere enn den økonomiske besparelsen er at et lavt sykefravær gir bedre kontinuitet og kvalitet på våre tjenester og et totalt sett bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, sier Thode Hansen.

Tallene

Totalt har Harstad kommune cirka 1800 stillingshjemler. Av disse utgjør stillinger innen barnehager, skoler samt helse- og omsorgssektoren over to tredjedeler.

Tallene for Harstad kommune viser følgende i prosent:

           3. kvartal 2016  3. kvartal 2017

Barnehagene                 7,5                         7,1         

Skolene                          3,9                         4,7

Helse- og omsorg           9,4                         6,3         

Hele kommunen             6,3                         5,6