Kommunen og næringsforeningene vil skape en ny og unik arena for dialog, samarbeid og samskaping for vekst og utvikling i Harstad. Allerede 13. juni får du mulighet til å delta på den første gjennomføringen av Harstad Lab i lokalene på Castello.

Målet med Harstad Lab er blant annet økt synlighet, engasjement og eierskap til prosessene rundt næringsutviklingen i Harstad, og bak initiativet står Harstadregionens næringsforening (HRNF), Harstad Profileringspool (Pool1), Harstad Sentrum og Harstad kommune. Den nye samhandlingsarenaen skal fungere som et nav mellom kommune og næringsliv, en nettverksarena på tvers av fag og sektor og som en katalysator til øvrig virkemiddelapparat for ekstern rådgiving og finansiering. Regionen har over tid vært lite representert med søknader både hos Innovasjon Norge og andre instanser.

Samhandling gir flere muligheter

- Samhandling skaper alltid større mulighet for finansiering, sier Ole-Jonny Korsgaard, direktør i HRNF.

- Mange kjenner nok ikke til de muligheten som finnes for å få hjelp til å teste ut nye idéer eller markeder. I tillegg åpner det seg spennende muligheter dersom man kobler sammen flere aktører som har felles utfordringer som kan løses i samarbeid, forsetter han.

Kom og gå som man vil

Harstad Lab gjennomføres for første gang 13. juni fra kl. 10 – 14 på Castello. Da inviteres næringslivet til å delta på ett eller flere korte innlegg, og til å møte representanter fra næringsforeningene, kommunen, øvrig virkemiddelapparat, UiT Norges Arktiske universitet med flere. Tema denne gangen er «Samhandling som verktøy for vekst», og følgende aktører stiller med innlegg på rundt 10 minutter hver:

  • Kl. 11.00 Harstad kommune, Hvordan fikk vi plasseringen for «Attraktiv by»
  • Kl. 12.00 Innovasjon Norge, «Verdiskapning i Arktis»
  • Kl. 13.00 UiT Norges arktiske universitet, Masteroppgaver, muligheter for næringslivet

- Man kan delta på et eller flere innlegg, være med gjennom hele dagen, eller bare stikke innom for en prat med en eller flere aktører, sier næringssjef i Harstad kommune, Bjørn Akselsen.

- Vi ser frem til en enda tettere dialog med næringslivet på denne arenaen. Planen er at vi skal gjennomføre Harstad Lab månedlig i tiden fremover. Første dato etter sommeren er 5. september, sier han.

Arena for felles løft

Harstad Lab skal bidra til at det blir kortere vei til informasjon, hjelp og rådgiving for næringslivet. Det blir også en arena for å løfte frem oppstartsbedrifter, gründere, bærekraftstiltak, kultur og events, og en mulighet for å knytte tettere kontakt mellom akademia og næringsliv.

Håper næringslivet stiller

Ordfører Kari-Anne Opsal ser svært positivt på de mulighetene som den nye samhandlingsarenaen byr på, og håper på stor oppslutning.

- Vi håper det blir trengsel på Castello på hver eneste Harstad Lab i tiden fremover, sier hun.

- Når vi skaper denne arenaen for samhandling, så er det viktig at næringslivet stiller slik at vi kan få til en ekte verdiskaping sammen – sammen får vi til mye mer, avslutter Opsal.