IMDi har varslet at mange flyktninger fra Kongo skal bosettes i tida framover. Dette er for det meste overføringsflyktninger /kvoteflyktninger.

Derfor har Harstad kommune - NAV Harstad bedt IOM (International Organization for Migration, FNs migrasjonsbyrå) om å komme til Harstad for å gi oss mer informasjon om de som kommer.

IOM holder landinformasjonsseminar om Kongo tirsdag 01.10.19 kl 9-15.

Seminaret passer for alle som jobber med flyktninger i kommunen i en eller annen sammenheng. Andre interesserte er også invitert til å delta.

Innhold

  • Info om IOMs arbeid
  • Kulturorienteringskurset for overføringsflyktninger i regi av IOM
  • Flyktningenes hjemland: Geografi, demografi, etniske grupper, språk og religion
  • Kulturelle forskjeller
  • Integreringsutfordringer

Forelesere

  • Cynthia Mushosi er hoved-foreleser, har bakgrunn fra Kongo og Norge
  • Shiva Adhikari   - begge ansatt i IOM

Tid og sted

Universitetet i Tromsø, Campus Harstad – Auditorium II Havnegata 1,kl 08.30-15.00

Servering

Det blir lunsj i kantina på Campus Harstad kl 12-13

Seminaret er gratis for ansatte i Harstad kommune.

Deltakere fra andre kommuner, institusjoner og private betaler kr 250, det er inklusive lunsj og kaffe/te. Oppgi fakturaadresse ved påmelding.  

Påmelding innen 23.9.19  til :  eli.sollied@nav.no