Fokusområde for Bygdestua

Læringsverkstedet Bygdestua skal være en barnehage der trygghet og trivsel står i fokus både i forhold til barn, foreldre og personal. Vi mener at dersom alle føler seg trygge på hverandre så trives vi og utvikler oss - både små og store. Dette er grunntanken vår og den skal være synlig i det daglige arbeidet vårt ved at vi blant annet har fokus på å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte med barnet i fokus, rose hverandre, ha et tett samarbeid mellom avdelingene og skape rom for omsorg, trygghet, glede og humor.

Kontaktinfo:
Ervik, 9402 Harstad
Telefon: 468 53 499
E-post: bygdestua@laringsverkstedet.no

Barnehagens særpreg:
Ligger midt i et landbruksområde.

Satsingsområde:
Nærmiljø, glede og humor.

Styrer:
Unn Lunde

Åpningstid:
07.15 - 16.30

Antall plasser/alder:
47 plasser
0-6 år