20 ansatte i Harstad kommune deltar i opplæringen og har blant annet gjennomført kortlegging av 4 arbeidsprosesser. Etter kortlegging har oppgaven vært redesign sammen med berørte ansatte og ledere for å komme frem til forbedringer og handlingsplaner. Siste og avsluttende del av opplæringen er 23 og 24 august, hvor gruppen samles i kantina Stangneshallen.

En ”leaner” fra hver team og en fra prosjektet ved Harstad sykehjem 2. etg, vil dele sine erfaringer med alle kommunens ledere den 5 sep etter lunch (ledere skole og barnehage) og den 6 sep før lunch, for øvrige kommunale ledere. Her vil de få høre om de ulike prosessene, erfaring fra teamene og de lederne som har vært delaktig i prosessene. Her er mange interessante funn og observasjoner. Det som spesielt er flott, er at ledere synes å ha informert om hva dette egentlig er og teamene er blitt godt mottatt ved alle enheter.

 Prinsippene for læringslean er kort fortalt:

 1. Spesifiser hva som skaper verdi for kunden/ brukeren
 2. Identifiser verdistrømmer og fjern sløsing
 3.  Skap flyt/flow omkring de verdiskapende aktivitetene
 4. Innfør nye styringsprinsipper
 5. Let etter det perfekte gjennom løpende forbedringer

Videre plan er følgende:

 • Avsluttende opplæring 23-24 august for leanveilederne
 • Utlysning og tilsetting av leankoordinator i 50% stilling (midl) mvf 1. sep 2012, varighet 6 måneder. Lyses ut 29 juni internt på web.
 • Erfaringsutveksling med lederne den 5 og 6 september 
 • Planlegging og ressurstildeling av leanveildere for innmeldte og nye prosesser som ønskes leanet
 • Kompensasjon til enheter som har frigjort ansatte til opplæring/prosjekt ifm 2. tertialrapport
 • Evaluering primo februar 2013 
 • Nærmere informasjon vil bli gitt enhetslederne i møte med rådmann 29. juni kl 13:00 i kantina rådhuset i forbindelse med rådmannens time, status 1. halvår.

Som et bilde på hva vi driver med, se vedlegg.

Max Jenssen
Personalsjef
Harstad kommune