Skolestreiken, der medlemmer fra lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag  har streiket i lengre tid, ble avsluttet tirsdag. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen samlet tirsdag kveld partene, og har foreslått at konflikten blir løst ved tvungen lønnsnemd.

KS og lærerorganisasjonene er blitt enige om at arbeidet gjenopptas så snart som praktisk mulig. 

- Jeg har vært i kontakt med den lokale streikeledelsen nå i kveld, og det er gått ut melding til de streikende lærerne at de møter på jobb fra onsdag morgen, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen, som berømmer den lokale streikeledelsen for en god og konstruktiv dialog gjennom hele streikeperioden. 

Også elevene skal møte på skolen som normalt fra onsdag av, så fremst de ikke får spesifikk beskjed fra skolen om å møte på et annet tidspunkt. 

Avslutter de ekstraordinære tilbudene til streikerammede elever

Harstad kommune har utvidet en del kommunale tilbud under streiken, og gitt streikerammede elever gratis inngang i Grottebadet og på Harstad kino. Dette avsluttes, i og med at elevene er tilbake på skolen.

Oversikt over hvilke skoler som har hatt lærere i streik:

Skole Total
Bergseng skole 13
Hagebyen skole 21
Harstad skole 1 - 7 skole 13
Heggen barnehager avd blåbærdalen 1
Kanebogen skole 8
Kila skole 20
Medkila skole 7
Seljestad barneskole 11
Seljestad ungdomsskole 23
Stangnes skole 12
Sørvik skole 4
Øyriket oppvekstsenter avd skole 3
Heggen videregpende skole 31
Stangnes rå videregående skole avd Stangnes 48