Skjermbilde fra interaktiv animasjonOpprydding i forurenset sjøbunn: Animasjonen viser en fiktiv, men typisk norsk fjord som vi har kalt Terskelfjord. Fjorden er rik på fisk og annet liv. Men den er også forurenset. Skru på lyden og klikk på bildet for å komme til animasjonen.

I dag er det meste av utslippene stanset eller kraftig redusert, men sjøbunnen fortsetter å spre miljøgiftene. Årsaken er at båter og naturlige vannstrømmer daglig virvler opp sjøbunnen, og miljøgiftene spres til fisk og skalldyr og ut over nye områder.

Hoper seg opp i kroppen

Mennesker får i seg helse- og miljøskadelige stoffer gjennom lufta vi puster, vannet vi drikker, tingene vi bruker og maten vi spiser.

Gjennom årenes løp hoper stoffene fra alle disse kildene seg opp i kroppen vår. Det kan skade vår egen og våre barns helse. Derfor er det viktig å bekjempe miljøgifter på mange ulike hold, og blant annet rydde opp i forurenset sjøbunn.

I animasjonen kan du selv få utforske fjorden, og få vite mer om forurensningen og hvordan fjorden kan bli renere.