Hva er angst?
For noen blir angsten så vanskelig at den forstyrrer hverdagslivet, og våre relasjoner,  enten på fritiden og/eller i jobbsammenheng. Angsten kan for noen bli så intens at man
 unngår situasjoner som man vet kan utløse angst. Andre situasjoner klarer man å gjennomføre, men det krever uforholdsmessig mye krefter.
 
Kurset tar for seg hva angst er, samt gjennomgår teknikker og verktøy til å håndtere tanker og  følelser på en mer hensiktsmessig måte. Kurset er basert på den anerkjente metoden kognitiv  terapi og eksponeringsterapi.
 
Passer kurset for meg?
Hvis du kjenner deg i igjen i beskrivelsene overfor, kan kurset være aktuelt for deg. 
Gruppetilbudet er til deg med lettere til middels vansker knyttet til relasjoner, på fritiden og/eller i jobbsammenheng, og er mellom 18-35 år.
 
Hva vil du lære om på kurset?
  • Hva er kognitiv terapi
  • Hva er angst
  • Teknikker/øvelser
  • Eksponering
 
Kursinformasjon
Kartleggingssamtale i forkant av kurset
En av samlingene er om kosthold og ernæring
Hver samling består av en del aktivitet (utendørs) samt en del med fokus på angst 
(psykoedukasjon)
Antall deltakere er 6-8, og er i første omgang for dem mellom 18-35 år.
Kurset er gratis
 
Oppstart
Første kursrekke starter 1.november.
Tid og sted: Helsehuset Heggen Alle, mandager kl 17-19
Kurset består av 6 samlinger a 2 timer og er et samarbeid mellom kommunepsykolog, Frisklivssentralen, NAV og ernæringsfysiolog.
 
Påmelding
Kontakt kommunepsykolog Christian Robstad Kronhaug på tel 913 98 545.
Før kurset vil du bli invitert til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. 
Sammen finner vi ut av om dette kurset passer for deg eller om andre tilbud vil være mer riktig.