Møtet blir avholdt digitalt via Teams. Møtekode ettersendes.

Tid:

  • tirsdag 30.11.21 kl. 16.00 til kl. 18.00 for salgsnæringen
  • tirsdag 30.11.21 kl. 18.15 til kl. 20.30 for skjenkenæringen

Sted: Teams

Dersom det er færre påmeldte enn 10 deltakere på kurset til salgsnæringen, vil kurset kunne bli vurdert utsatt.

Dersom det er færre påmeldte enn 10 deltakere på kurset til skjenkenæringen, vil kurset kunne bli vurdert utsatt.

Påmelding: Send e-post med navn på deltaker, fødselsdato (viktig for kursbevis), e-post adresse og arbeidssted til hanne.fagerheim@harstad.kommune.no innen fredag 26. november.

E-posten til Hanne merkes med « Påmelding til kurs i Ansvarlig vertskap – salg eller skjenk»

Velkommen!