Møtet blir avholdt digitalt via Teams. Møtekode ettersendes.

  • Mandag 31.05.21 kl. 16.00 til kl. 17.30 for salgsnæringen
  • Mandag 31.05.21 kl. 18.00 til kl. 20.00 for skjenkenæringen

Sted: Teams

Merk at det er ulikt tidspunkt for salgs- og skjenkenæringen.

Dersom det er færre påmeldte enn 5 deltakere på kurset til salgsnæringen, vil kurset kunne bli vurdert utsatt.
Dersom det er færre påmeldte enn 10 deltakere på kurset til skjenkenæringen, vil kurset kunne bli vurdert utsatt.

Påmelding: Send e-post med navn på deltaker, fødselsdato (viktig for kursbevis), e-post adresse og arbeidssted til hanne.fagerheim@harstad.kommune.no innen torsdag 27. mai.
E-posten til Hanne merkes med « Påmelding til kurs i Ansvarlig vertskap – salg eller skjenking»

Videresend gjerne, dersom noen skulle mangle på listen. 

Velkommen!