De fleste av oss kan i løpet av livet oppleve overdreven grubling, depressiv tenkning, bekymringer, søvnvansker og andre utfordringer.

Kurset tar sikte på å gi informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å ta vare på seg selv. Hver samling tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan man selv kan mestre og håndtere de ulike utfordringene man opplever. Du bestemmer selv hvor aktiv du vil være. Vi ønsker å formidle at dette ikke er terapi, men psykoedukasjon.

Det er ikke forventet at du skal dele med de andre hva dine utfordringer er, men vi er åpen for aktivitet og tar gjerne i mot spørsmål. Kurset er åpent for alle og du trenger ikke henvisning fra din fastlege.

Kurset består av fire samlinger med ulike temaer: nedstemthet og negative tanker, angst og bekymring, søvn og selvhevdelse og grensesetting. Samlingene er uavhengige av hverandre og det spiller ingen rolle hvilken man starter på. Kurset går hver tirsdag fra kl 17-19, adresse Heggen allè 13 (Helsehuset). Følgende kurs er satt opp før sommerferien:

  • Tirsdag 21.5: Depresjon og nedstemthet
  • Tirsdag 28.5: Angst og bekymringer
  • Tirsdag 4.6: Søvn
  • Tirsdag 11.6: Grensesetting og selvhevdelse

Det vil bli satt opp nye kurs etter sommerferien med oppstart august- september, dagtid.

Se lenke for mer informasjon:

https://www.harstad.kommune.no/voksen.487177.no.html