«Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Salaks AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – biomasseøkning lokalitet Dale i Toppsundet, Harstad kommune:

 

Kommune: Harstad

Søker: Salaks AS

Søknaden gjelder: Biomasseøkning – 1900 t

Størrelse: 5500 t

Lokalitet: Dale

Kartref.: WGS84 -  N68’55.514  Ø16’20.684

Kontaktperson: Odd Bekkeli (95764528) Kent Inge Bekkeli (92072222)

 

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset i Harstad kommune og på kommunens nettsider www.harstad.kommune.no

 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 eller på epost: postmottak@harstad.kommune.no Harstad innen 1. oktober 2020. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema»

Selve søknaden finner du her.