Hensikten med planen er å endre formål fra næring til boliger og bidra til at hele Medkilaområdet utvikles videre til et godt boligområde, der de nye boligfeltene spiller på lag med allerede etablerte boligmiljøer. Planen skal legge til rette for variert bebyggelse som spenner fra frittliggende eneboliger til småblokker og terrassehus. Det vises til vedlagte saksdokumenter. 

http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/531108