Kommunestyret vedtok i sak 19/14 den 31.01. 2019 følgende:

Forskrift om fangstpremie på smårovvilt, Harstad kommune, Troms

Hjemmel:
Med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) kapittel II, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12.

§ 1. Harstad kommune innfører fangstpremieordning for smårovvilt: mink, kråke og ravn for perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2022.

§ 2. Følgende premiesatser i kroner fastsettes for disse artene, skutt eller fanget i Harstad kommune innenfor fastsatt ordinær jakttid:

  • Villmink 150,-
  • Kråke 40,-
  • Ravn 40,-.

§ 3. Samlet fangstpremie er kr 20 000 per år i fire års prøveperiode.

§ 4. Personer som fremmer krav om utbetaling av fangstpremie skal dokumentere betalt jegeravgift og jaktkort eller grunneiertillatelse innen Harstad kommune.

§ 5. Fire poter fra hvert dyr og 2 føtter fra hver fugl framlegges kommunen som grunnlag for utbetaling av premie. Det må dokumenteres at smårovviltet er skutt eller fanget i kommunen med kartreferanse og tidspunkt.

§ 6. Det utbetales premie for nevnte smårovvilt skutt eller fanget fra og med 1. januar 2019.