Formålet med reguleringen er å skaffe hjemmel til etablering av lettere industri, håndverks- og lagervirksomhet på fyllingsområdet vest for utløpet av Bergselva i Bergsvagen.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 31.07.13 - 27.09.13 i rådhusets ekspedisjon, på kommunens hjemmesider samt på Harstad bibliotek.

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 27.09.13 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller på e-post til postmottak@harstad.kommune.no.