Kunngjøring offentlig ettersyn – søknad om endring av akvakulturtillatelse
for matfisk av laks og ørret på lokalitet
31397 Oterneset i Harstad kommune.


Søknaden gjelder økning av maksimalt tillatt biomasse og
anleggsendring:
Kommune: Harstad
Søker: SalMar Farming AS
Søknaden gjelder: Økning maksimalt tillatt biomasse
(MTB) og anleggsendring
Størrelse: 8 000 tonn
Lokalitet: 31397 Oterneset
Kartreferanse: N 68˚55.728 Ø 16˚ 42.082
Kontaktperson: Jens-Vidar Viken tlf.: 97 01 68 48
Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset
i Harstad kommune og på kommunens hjemmeside
www.harstad.kommune.no
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Harstad
kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad
kommune innen 22.07.2021. For mer informasjon angående
saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse:
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/registre-og-skjema/skjema

 

Kunngjøringen finnes i 2 deler

Del 1
Del 2