Harstad kommunestyre har i møte 25.11.21, sak 21/183, vedtatt detaljregulering Langnesveien 3 og 5. Hensikten med planarbeidet er å hjemle rivning av brannskadet bolig i Langnesveien 3, og gjenoppbygging av boligen på samme fotavtrykk som i dag.

Les papirene her