Hensikten med planen er å hjemle etablering av 18-hulls golfbane med tilhørende klubbhus og servicebygg. Planområdet inkluderer også deler av eksisterende gårdsveg og tilstøtende landbruksområder. 

Se hele kunngjøringen her.