Beskrivelse av enheten

Kulturenheten består hovedsakelig av 3 avdelinger. En for undervisning gjennom ordinær kulturskole virksomhet, en for klubbvirksomhet rettet mot barn og unge, samt personer med ulike funksjonshemninger og en avdeling med kommunens kulturrådgiver og øvrig administrasjon.

Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken ivaretas gjennom kulturådgiver. Andre større oppgaver i administrasjonen er gjennomføring og koordinering av møter i BUK (Barn og Unges kommunestyre) og Ungdomsrådet.

Enheten har totalt 34 ansatte fordelt på nær 20 årsverk.

Undervisningsdelen har ca. 700 elevplasser, med 19 ansatte fordelt på ca. 9 årsverk. Ulike tilbud gis innen dans, musikk, teater og visuelle kunstfag. All undervisning foregår i egne lokaler i sentrum av byen, bortsett fra en liten avdeling på Øyriket oppvekstsenter/Lundenes skole. Ulike tilbud gis også gjennom SFO/Barnehage.

Klubbavdelingen har 13 ansatte fordelt på 7,5 årsverk. Harstad Fritidssenter har flere kulturtilbud til barn og unge, blant annet Centrum fritidsklubb med tilbud til barn i aldersgruppen 4. – 7. klasse. Radio Harstad er et tilbud ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker å være med på å lage lokalradio og Torsdagsklubben/kreativt verksted har tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger. Ungdommens hus, et eget hus midt i sentrum av byen, er et kulturhus for unge kreative mennesker mellom 15 og 25 år.

Enhetsleder Halvard Bakklund

Mer informasjon på avdelingenes egne nettsteder:

Harstad kulturskole

Ungdommens Hus

Harstad fritidssenter

Radio Harstad