Hugo Thode Hansen.jpg

- Vi får en vekst i frie inntekter på 31,3 millioner kroner, noe som utgjør 2,3 prosent vekst, sier rådmann Hugo Thode Hansen. Samtidig forventes lønns- og prisveksten å bli 2,6 prosent. 

- Det innebærer en realnedgang i de frie inntektene på 0,3 prosent, noe som utgjør cirka fire millioner kroner. I vår økonomiplan har vi lagt til grunn en realvekst i frie inntekter på 5 millioner kroner per år, sier han.

Med frie inntekter menes rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Differansen mellom det statsbudsjettet gir kommunen av frie inntekter og det den har lagt til grunn i økonomiplanen, er med andre ord ni millioner kroner. 

- Nedgangen er ikke dramatisk, men vil gjøre budsjettarbeidet i høst mer krevende enn det har vært de siste årene. Da har vi kunnet fordele veksten; nå må vi takle en realnedgang i de frie inntektene.