Myndighetenes krav til serveringssteder er angitt i Covid-19 forskriften:

Ǥ 15.Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde 1 meter avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.»

I Harstad kommune kan serveringssteder per i dag holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.

 • Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering. Det er derfor ikke tillat å utvide åpningstiden for kjøkkenet i denne perioden. Dette henger sammen med at unntaket for i det hele tatt å kunne holde åpent er knyttet til vilkåret «der det foregår matservering». Når kjøkkenet er stengt, tolker vi Helsedirektoratets vedtak slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet.
 • Det er ikke tillat med buffet

Kommunens anbefalinger til serveringssteder for å hindre smittespredning:

 • Syke personer skal ikke være på jobb. Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Ha gode hoste – og nyserutiner
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.
 • Sørg for hyppig renhold av toaletter, minimum daglig. Det skal alltid være tilgang til såpe og papir-/ engangshåndklær ved håndvaskene.
 • Sørg for å informere gjester via oppslag om gode rutiner for håndhygiene. Hånddesinfeksjonsmiddel bør være tilgjengelig ved inngangen.

Avstandsregler:

 • Det skal være minimum 1 meter avstand mellom gjester som ikke tilhører samme husstand.
 • Sørg for at antall gjester inne i lokalet ikke er større enn at avstandsregler kan overholdes.
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Unngå å plassere bord nært bestillingsdisk. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser dersom det ikke er mulig å ta de bort. Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av gjester.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.
 • Kontaktløs betaling anbefales.

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratethelsenorge.no og Folkehelseinstituttet.

Anbefalinger til publikum

 • Hold minst 1 meter avstand til betjening og andre kunder/gjester
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nær
 • Betal kontaktløst hvis mulig
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende