Mandag ettermiddag ble kommunen kontaktet av kommuneoverlegen i en nabokommune med melding om at en innbygger som jobber i Harstad har testet positiv på koronavirus. Det ble iverksatt tiltak umiddelbart. Kommuneoverlegen og hans stab har vært i tett dialog med smittevernoverlege ved Folkehelseinstituttet om situasjonen, og vi følger deres råd.

Den ansatte
Den aktuelle ansatte er nå i god bedring, etter en sykdomsperiode. Vi er i tett dialog med den ansatte, og forsøker å ivareta den ansatte best mulig. Testen ble tatt 13. mars, og vi fikk resultatet sent i går. Fra vi fikk beskjed om positiv prøve, har vi satt inn omfattede smitteverntiltak, informert andre ansatte, pårørende og beboere. Vi vet enda ikke hvordan vedkommende ble smittet, men vi mistenker innenlandssmitte. Det jobbes nå med å spore opp alle personer vedkommende har vært i kontakt med de siste ukene. Det er en omfattende jobb, og vi kan ikke få understreket godt nok hvor viktig det er at alle overholder gode personlige smitteverntiltak – god håndhygiene, gode hosterutiner og hold avstand på minst en meter til hverandre.

Beboere
Vi har gjort en rekke tiltak ved helseinstitusjonen vedkommende jobber ved. Vi har testet i henhold til de nasjonale retningslinjer og der vi mener det er nødvendig. Det er ingen andre som har påvist smitte, men vi venter på testsvarene. Vi holder beboerne i karantene med nødvendig tilsyn og tett oppfølging inntil vi har avklart smittesituasjonen. Vi har iverksatt strenge smitteverntiltak slik at ansatte og beboere ikke skal utsettes for smittefare. Felles bespisning er kuttet, beboerne er på sine rom og har ikke kontakt med andre enn de ansatte.

Ansatte
Alle ansatte ved institusjonen følges tett opp. Folkehelseinstituttet har anbefalt at de ansatte som har vært på jobb i perioden fortsatt går på jobb så lenge de er friske. Vi har en tett dialog med de ansatte om hvordan vi skal løse den krevende situasjonen de står i.

På fritiden skal de være i hjemmekarantene fram til 23. mars dersom det ikke påvises nye smittetilfeller.

Smitteforebyggende tiltak

Det er nå viktigere enn noen gang med smitteforbyggende tiltak. Ansatte skal bruke fullt smittevernutstyr (smittefrakk, lange hansker, munnbind med visir) når de går inn til luftveissyke pasienter. Alle beboere med luftveissymtomer er satt i full isolasjon. Disse er testet og svar forventes senest torsdag.

Det vil bli iverksatt forsterket renhold i hele bygget.

Pårørende

Pårørende til beboerne er varslet, og de har fått kontaktpersoner de kan snakke med.

Viktig å stå sammen

Dette er en krevende situasjon for alle involverte. Det krever en stor innsats fra alle berørte. Harstad kommune vil gjøre det vi kan for å støtte beboere, pårørende og ansatte. Det er viktig å stå sammen.