Status nå

Vi har hatt en rolig smittesituasjon i Harstad de siste månedene. Blant annet grunnet ferieavvikling og økt reiseaktivitet, har vi forventet og vært forberedt på stigende smitte, også i Harstad nå utover høsten. Folkehelseinstituttets vurdering er at smittetallene sannsynligvis kommer til å gå videre opp utover høsten og vinteren. Dette følger trenden til andre luftveisvirus som er mest aktive i de kalde årstidene. Inntil vi får en vaksine eller en effektiv behandling mot Covid-19, bør alle være mentalt forberedt på at det vil være smitte i Harstad i perioder i tiden fremover. 

Smitteoppsporing

Vi har nå et pågående smitteutbrudd i Harstad. To ble påvist positiv i helga. Alle nærkontaktene til disse to er kartlagt og testet og er nå i karantene. I dag har vi fått ytterligere fire nye positive prøvesvar. Vi er i full gang med smitteoppsporing også rundt disse personene. De nye positive prøvene kom som et resultat av smittesporingsarbeidet som ble utført i helgen. Smittesporingsteamet jobber nå med å ta kontakt med de nye smittedes nærkontakter og vil teste disse fortløpende. Selv om vi nå har 6 bekreftede smittede i Harstad, mener vi å ha god oversikt over dette smitteutbruddet. Men, vi er forberedt på at vi kan få nye positive prøver i dagene som kommer.

Litt om definisjonene på nærkontakter og hvilke testkriterier som nå gjelder. Mange ringer Pandemitelefonen med spørsmål om dette. Begrepet nærkontakt er klart definert av Folkehelseinstituttet. Det er personer som en bekreftet smittet har vært i direkte fysisk kontakt med, for eksempel med håndhilsing eller annen berøring. Du er også nærkontakt dersom du i mer enn 15 minutter har vært nærmere enn 2 meter til en som er smittet. Alle nærkontakter kartlegges av smittesporingsteamet og blir kontaktet av oss. Alle nærkontakter skal testes og settes i umiddelbar karantene. Karantenetiden gjelder i 10 dager fra sist kontakt med en smittet person. Dersom du er nærkontakt til en som blir definert som nærkontakt til en smittet, altså nærkontakt til en nærkontakt, trenger du ikke å gå i karantene. Da gjelder de generelle rådene om smittevernforebyggende tiltak som gjelder for oss alle; holde god avstand til hverandre, ha fokus på god håndhygiene, holde seg hjemme dersom du blir syk. Skulle du bli syk, anbefales du å ta kontakt med Pandemitelefonen for å få en test.

Litt om symptomene på Covid-19: Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sjukdom og i sjeldne tilfeller føre til dødsfall. Noen personer kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. Det er uklart i hvilken grad personer uten symptomer kan spre sjukdommen videre. De som blir sjuk, får vanligvis først symptomer fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, og i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans har vært rapportert. Tung pust er også vanlig. Sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person.  Skulle du få noen av disse symptomene, ring pandemitelefonen på dagtid og legevakta på kveld- og nattestid. 

Det testes nå mye på Luftveisklinikken i Rødbergveien. Over 100 personer er i dag testet. Vi jobber med å skalere opp driften på Luftveisklinikken slik at vi kan teste enda flere enn det vi gjøre i dag, dersom det skulle bli nødvendig.

Det var skolestart i dag og rapportene fra skolene angir at alt har gått som planlagt. Skolene og barnehagene har gode smittevernveiledere å rådføre seg med. Per i dag er i vi gul smittestatus. Vi har planverk for ekstra tiltak dersom vi kommer over i rød smittestatus. Forhåpentligvis blir ikke dette nødvendig, men det krever en innsats av oss alle. Hold derfor god avstand til andre og hold deg hjemme dersom du er syk.

Til slutt: Vi må ha omsorg og vise romslighet overfor de som blir smittet av Covid-19. Ingen av oss er tjent med at det blir så sosialt belastende å få påvist sykdom at folk slutter å teste seg selv om de har symptomer. Det er ingen sin skyld at de blir smittet og de smittede behøver støtte og ikke fordømmende kommentarer på sosiale medier.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt og ta vare på hverandre.