Råd til alle ansatte

Vi følger nå de nasjonale rådene. Se folkehelseinstituttets nettsider.

 

Om møter og lister

Det er ingen spesielle bestemmelser for møter.

Ansatte på reise

Ansatt i helse og omsorg som vært på reise innenlands med stort smittetrykk

Harstad kommune anbefaler testing samme dag som reisen avsluttes/hjemkomst, evt dagen derpå. Dersom du testes, skal du i karantene i påvente av prøvesvar.  Hjemmekontor benyttes der det er mulig, hvis ikke bruker du egenmelding. Dette avklarer du i dialog med din nærmeste leder. 

Øvrige ansatte som har vært på reise innenlands med stort smittetrykk

For andre ansatte gjelder den generelle anbefalingen som Harstad kommune har på hjemmesiden.

Velger du å teste deg, kan du i dialog med din leder vurdere om du skal i frivillig karantene i påvente av prøvesvar. Ivaretakelse av smittevernhensyn må legges til grunn i vurderingen.  Skal du i karantene så kan hjemmekontor benyttes der det er mulig, hvis ikke bruker du egenmelding.

Bruk av egenmelding ved karantene eller isolasjon

Ved bruk av egenmelding ved karantene eller isolasjon må ansatte i tillegg til egenmelding fylle ut skjemaet  Egenerklæring -Fravær som skyldes koronaviruset . Skjemaet skal skrives under av både ansatt og leder og sendes til regnskapsenheten.

Røde områder endres raskt. Den enkleste måten å oppdatere seg på er på VG.no sin koronaoversikt. Søke opp kommunen du har reist til og se om de kommer under 20/ 100 000 innbyggere som er positive for Covid-19.

Disse skal i karantene/være hjemme

 • Dersom du er syk, hold deg hjemme. Dette er en viktig hovedregel. Vent inntil 24 timer etter symptomfrihet, før du returnerer tilbake på jobb. 
 • Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering. Dersom man utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal man kontakte lege og isoleres fram til mistanken er avklart.

Spesielle råd til helsepersonell

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for helseinstitusjoner

​Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for tjenester i hjemmet

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Videomøtetips - slik tar du deg best ut på kamera

 • Finn en rolig bakgrunn, uten dør  eller vindu i bakgrunnen.
 • Helst ikke bland utelys og innelys - det kan gi rar ansiktsfarge.
 • Ha en gjevn belysning forfra. 
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Sett maskinen slik at kameraet er i øyehøyde.
 • Se inn i kameraet - ikke på deg selv. 
 • Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
 • Bruk helst hodetelefoner med mikrofon for å unngå ekko.
 • Møtelederen styrer møtet og gir ordet til deltakerne.
 • Gi beskjed om du vil ha ordet ved å si navnet ditt. 
 • Du kan også skrive navnet ditt i chatten.
 • Gi hverandre tid til å snakke ferdig. lyden bruker ofte litt tid på å komme fram.

Se også vår side om videomøter og Easymeeting

Se også DN sine tips om best mulig videomøte - slik ser du bra ut på videolink fra hjemmekontoret

For ledere - kommuneoverlege og kommunikasjon

Ta kontakt med