Siste oppdateringer

Harstad kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet. Les siden fra Helsenorge.no som har en god oversikt over de mest spurte spørsmålene om korona.

22. oktober: Det er endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende på et møte fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

20.oktober: Det er utarbeidet nye rutiner for avvikling av møter i Harstad kommune i forbindelse med covid-19 pandemien. Hensikten med rutinen er å sikre at kravene om smittevern ivaretas, herunder kravet om minst 1 meters avstand mellom deltakere.
Se rutine her:http://dk/eknet/docs/pub/DOK03024.pdf. Enhetsleder er ansvarlig for innføring av rutine og for å vurdere møteromskapasitet i egen enhet.

Råd til alle ansatte

 • Ansatte møter på jobb til vanlig tid med mindre noe annet er avtalt. Hjemmekontor kan avtales med nærmeste leder der spesielle forhold tilsier det.
 • Jobbrelaterte reise utenfor kommunen reduseres til et minimum og unngås hvis mulig. Det må utvises særlig varsomhet med reiser som innebærer deltakelse i større forsamlinger og større sosiale sammenkomster.
 • Unødvendige fritidsreiser bør unngås hvis dette er mulig.
 • Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt, skal testes for Covid-19 før de gjenopptar pasientnær arbeid.
 • Ansatte som velger å reise til områder med karanteneplikt, kan ikke planlegge med hjemmekontor etter hjemkomst.
 • Ta kontakt med nærmeste leder hvis du lurer på noe.

Om møter og lister

Der hvor det holdes møter hvor det ikke kan opprettholdes mer enn 2 meters avstand (og for møter som varer lengre enn 15 minutter), så skal det føres liste over møtedeltagerne. Denne listen bør oppbevares i 14 dager.

Dette er fordi at dersom man sitter nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, så blir man definert som nærkontakt dersom en er smittet. Det er da viktig å vite hvem som satt ved siden av hverandre.

Har du ikke en slik bordplassering, vil alle i møtet bli definert som nærkontakter og alle vil få 10 dagers karantene fra sist møtetidspunkt dersom en i møtet er smittet.

Det er utarbeidet nye rutiner for avvikling av møter i Harstad kommune i forbindelse med covid-19 pandemien. Hensikten med rutinen er å sikre at kravene om smittevern ivaretas, herunder kravet om minst 1 meters avstand mellom deltakere.
Se rutine her:http://dk/eknet/docs/pub/DOK03024.pdf. Enhetsleder er ansvarlig for innføring av rutine og for å vurdere møteromskapasitet i egen enhet.

Disse skal i karantene/være hjemme

 • Dersom du er syk, hold deg hjemme. Dette er en viktig hovedregel. Vent inntil 24 timer etter symptomfrihet, før du returnerer tilbake på jobb. 
 • Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering. Dersom man utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal man kontakte lege og isoleres fram til mistanken er avklart.

Spesielle råd til helsepersonell

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for helseinstitusjoner

​Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for tjenester i hjemmet

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Videomøtetips - slik tar du deg best ut på kamera

 • Finn en rolig bakgrunn, uten dør  eller vindu i bakgrunnen.
 • Helst ikke bland utelys og innelys - det kan gi rar ansiktsfarge.
 • Ha en gjevn belysning forfra. 
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Sett maskinen slik at kameraet er i øyehøyde.
 • Se inn i kameraet - ikke på deg selv. 
 • Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
 • Bruk helst hodetelefoner med mikrofon for å unngå ekko.
 • Møtelederen styrer møtet og gir ordet til deltakerne.
 • Gi beskjed om du vil ha ordet ved å si navnet ditt. 
 • Du kan også skrive navnet ditt i chatten.
 • Gi hverandre tid til å snakke ferdig. lyden bruker ofte litt tid på å komme fram.

Se også vår side om videomøter og Easymeeting

Se også DN sine tips om best mulig videomøte - slik ser du bra ut på videolink fra hjemmekontoret

For ledere - kommuneoverlege og kommunikasjon

Ta kontakt med

 • kommuneoverlege Jonas Holte, mob: +4792208814 eller e-post kommuneoverlege@harstad.kommune.no  hvis du skal uttale deg til media eller er usikker på hvordan du skal håndtere spesielle saker.
 • Du kan også snakke Øivind Arvola oivind.arvola@harstad.kommune.no mobil 95229452 om utforming av budskap. Slik sikrer vi at rett informasjon kommer ut.
 • Dersom du har smittevernfaglige spørsmål, kan disse rettes skriftlig til folkehelse@harstad.kommune.no
 • Kari-Anne Opsal er leder av kriseledelsen.