Siste oppdateringer

16. juni 2021. Harstad kommune forholder seg nå til råd gitt av Folkehelseinstituttet. Les også siden fra Helsenorge.no som har en god oversikt over tiltak mot korona.

16. april 2021: Kommunalt ansatte som har mulighet til det kan benytte hjemmekontor, dog tilpasset hensynet at til betjening av innbyggere og intern drift ivaretas. Hjemmekontor avtales med nærmeste leder. 

12. april 2021: Vi følger fra nå nasjonale retningslinger ved møter. Se de nasjonale reglene for innendørs arrangement på offentlig sted.

29. januar 2021: Utbruddet av britisk koronavariant på Østlandet og konsekvenser for vårt helsepersonell: Les mer her. 

11. januar 2021: Se eget punkt for ansatte som har vært på reise

4. januar 2021: Nye lokale tiltak etter regjeringens råd og tiltak:

31. oktober 2020: Se de lokale tiltakene i Harstad for sju dager her.

27. oktober 2020: Se de siste innstrammingene fra regjeringen: Nye nasjonale korona-innstramminger

22. oktober 2020: Det er endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende på et møte fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

20.oktober 2020: Det er utarbeidet nye rutiner for avvikling av møter i Harstad kommune i forbindelse med covid-19 pandemien. Hensikten med rutinen er å sikre at kravene om smittevern ivaretas, herunder kravet om minst 1 meters avstand mellom deltakere.
Se rutine her:http://dk/eknet/docs/pub/DOK03024.pdf. Enhetsleder er ansvarlig for innføring av rutine og for å vurdere møteromskapasitet i egen enhet.

Råd til alle ansatte

 • Kommunalt ansatte som har mulighet til det kan benytte hjemmekontor, dog tilpasset hensynet at til betjening av innbyggere og intern drift ivaretas. Hjemmekontor avtales med nærmeste leder. 
 • Tjeneste reiser utgår. Kun helt nødvendige tjenestereiser gjennomføres og skal godkjennes av kommunedirektør eller kommunalsjefer.
 • Unødvendige fritidsreiser bør unngås hvis dette er mulig.
 • Ansatte som velger å reise til områder med karanteneplikt, kan ikke planlegge med hjemmekontor etter hjemkomst.
 • Ta kontakt med nærmeste leder hvis du lurer på noe.

Om møter og lister

For fysiske møter i Harstad kommune gjelder bestemmelsene i covid-19-forskriften om arrangementer. Se mer info her: Arrangører av arrangementer (Helsedirektoratet).

Se rutiner for møter i regi av Harstad kommune her:http://dk/eknet/docs/pub/DOK03024.pdf

Enhetsleder er ansvarlig for innføring av rutine og for å vurdere møteromskapasitet i egen enhet.

Ansatte på reise

Ansatt i helse og omsorg som vært på reise innenlands med stort smittetrykk

Harstad kommune anbefaler testing samme dag som reisen avsluttes/hjemkomst, evt dagen derpå. Dersom du testes, skal du i karantene i påvente av prøvesvar.  Hjemmekontor benyttes der det er mulig, hvis ikke bruker du egenmelding. Dette avklarer du i dialog med din nærmeste leder. 

Øvrige ansatte som har vært på reise innenlands med stort smittetrykk

For andre ansatte gjelder den generelle anbefalingen som Harstad kommune har på hjemmesiden.

Velger du å teste deg, kan du i dialog med din leder vurdere om du skal i frivillig karantene i påvente av prøvesvar. Ivaretakelse av smittevernhensyn må legges til grunn i vurderingen.  Skal du i karantene så kan hjemmekontor benyttes der det er mulig, hvis ikke bruker du egenmelding.

Bruk av egenmelding ved karantene eller isolasjon

Ved bruk av egenmelding ved karantene eller isolasjon må ansatte i tillegg til egenmelding fylle ut skjemaet  Egenerklæring -Fravær som skyldes koronaviruset . Skjemaet skal skrives under av både ansatt og leder og sendes til regnskapsenheten.

Røde områder endres raskt. Den enkleste måten å oppdatere seg på er på VG.no sin koronaoversikt. Søke opp kommunen du har reist til og se om de kommer under 20/ 100 000 innbyggere som er positive for Covid-19.

Disse skal i karantene/være hjemme

 • Dersom du er syk, hold deg hjemme. Dette er en viktig hovedregel. Vent inntil 24 timer etter symptomfrihet, før du returnerer tilbake på jobb. 
 • Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering. Dersom man utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal man kontakte lege og isoleres fram til mistanken er avklart.

Spesielle råd til helsepersonell

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for helseinstitusjoner

​Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for tjenester i hjemmet

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Videomøtetips - slik tar du deg best ut på kamera

 • Finn en rolig bakgrunn, uten dør  eller vindu i bakgrunnen.
 • Helst ikke bland utelys og innelys - det kan gi rar ansiktsfarge.
 • Ha en gjevn belysning forfra. 
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Sett maskinen slik at kameraet er i øyehøyde.
 • Se inn i kameraet - ikke på deg selv. 
 • Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
 • Bruk helst hodetelefoner med mikrofon for å unngå ekko.
 • Møtelederen styrer møtet og gir ordet til deltakerne.
 • Gi beskjed om du vil ha ordet ved å si navnet ditt. 
 • Du kan også skrive navnet ditt i chatten.
 • Gi hverandre tid til å snakke ferdig. lyden bruker ofte litt tid på å komme fram.

Se også vår side om videomøter og Easymeeting

Se også DN sine tips om best mulig videomøte - slik ser du bra ut på videolink fra hjemmekontoret

For ledere - kommuneoverlege og kommunikasjon

Ta kontakt med

 • kommuneoverlege Jonas Holte, mob: +4792208814 eller e-post kommuneoverlege@harstad.kommune.no  hvis du skal uttale deg til media eller er usikker på hvordan du skal håndtere spesielle saker.
 • Du kan også snakke Øivind Arvola oivind.arvola@harstad.kommune.no mobil 95229452 om utforming av budskap. Slik sikrer vi at rett informasjon kommer ut.
 • Dersom du har smittevernfaglige spørsmål, kan disse rettes skriftlig til folkehelse@harstad.kommune.no
 • Kari-Anne Opsal er leder av kriseledelsen.