Siste oppdateringer

Harstad kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet. Les siden fra Helsenorge.no som har en god oversikt over de mest spurte spørsmålene om korona.

Råd til alle ansatte

 • Ansatte møter på jobb til vanlig tid med mindre noe annet er avtalt.
 • Det innføres forbud mot jobbrelaterte reise utenfor kommunen.
 • Private reiser bør reduseres eller unngås hvis dette er mulig. 
 • Ansatte som i denne kritiske situasjonen velger å reise utenfor Norden, kan ikke planlegge med hjemmekarantene etter hjemkomst
 • Ledere skal så langt det er mulig  legger til rette for at andre ansatte kan ha hjemmekontor. Det må vurderes om  det er mulig å få til ei rulleringsordning på arbeidsplassen.
 • Ansatte som må være hjemme på grunn av stengte skoler og barnehage har rett til omsorgspenger (egenmelding sykt barn) dersom det ikke er mulig å benytte hjemmekontor eller fleksibel arbeidstidsordning.
 • Foresatte må ha jobber som er definert som samfunnskritiske for å kunne sende barn i barnehage, skole eller SFO. Dette gjelder selv om bare den ene av de foresatte er i en samfunnskritisk funksjon. 
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.
 • Møter som ikke kan gjennomføres som videomøter, begrenses, utsettes eller avlyses.
 • Informasjon om karantene/ isolasjon og sykemelding: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset.
 • Ansatte som er usikker på egen situasjon eller er i gruppen som skal i karantene, skal kontakte nærmeste leder for dialog.
 • Fanen "ofte stilte spørsmål" oppdateres jevnilig med ny informasjon som er relevant for både ansatte og ledere.
 • Ta kontakt med nærmeste leder hvis du lurer på noe.

 

Disse skal i karantene/være hjemme

 • Dersom du er syk, hold deg hjemme. Dette er en viktig hovedregel. Vent inntil 24 timer etter symptomfrihet, før du returnerer tilbake på jobb. 
 • Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering. Dersom man utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal man kontakte lege og isoleres fram til mistanken er avklart.

Spesielle råd til helsepersonell

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for helseinstitusjoner

​Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for tjenester i hjemmet

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Videomøtetips - slik tar du deg best ut på kamera

 • Finn en rolig bakgrunn, uten dør  eller vindu i bakgrunnen.
 • Helst ikke bland utelys og innelys - det kan gi rar ansiktsfarge.
 • Ha en gjevn belysning forfra. 
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Sett maskinen slik at kameraet er i øyehøyde.
 • Se inn i kameraet - ikke på deg selv. 
 • Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
 • Bruk helst hodetelefoner med mikrofon for å unngå ekko.
 • Møtelederen styrer møtet og gir ordet til deltakerne.
 • Gi beskjed om du vil ha ordet ved å si navnet ditt. 
 • Du kan også skrive navnet ditt i chatten.
 • Gi hverandre tid til å snakke ferdig. lyden bruker ofte litt tid på å komme fram.

Se også vår side om videomøter og Easymeeting

Se også DN sine tips om best mulig videomøte - slik ser du bra ut på videolink fra hjemmekontoret

For ledere - kommuneoverlege og kommunikasjon

Ta kontakt med

 • kommuneoverlege Jonas Holte, mob: +4792208814 eller e-post jonas.holte@harstad.kommune.no  hvis du skal uttale deg til media eller er usikker på hvordan du skal håndtere spesielle saker.
 • Du kan også snakke Øivind Arvola oivind.arvola@harstad.kommune.no mobil 95229452 om utforming av budskap. Slik sikrer vi at rett informasjon kommer ut.
 • Dersom du har smittevernfaglige spørsmål, kan disse rettes skriftlig til folkehelse@harstad.kommune.no

 

For skoler og barnehager

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til 20. april 2020, og inkluderer 

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Fra 20. april åpner barnehagene. Her er smittevernveilederen for barnehager

27. april åpner 1. - 4. klasse. Resten av skolene åpner 11. mai. 

Barnehage- og skoetilbud for samfunnkritisk personell

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Les mer om gruppene her: Samfunnets kritiske funksjoner og presisering fra regjeringen her.

Fra 15. april er også følgende å regne som samfunnskritisk personell: 

 • Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/ stillinger
 • Ansatte i barnehager og barneskoler (barnetrinnet)
 • Administrativ ledelse i barnehager og barneskoler (barnetrinnet)
 • Kritisk driftspersonell knyttet til barnehager og barneskoler

Les mer om det her.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Begge foresatte må ha en jobb som er definert som samfunnskritisk for å kunne sende barn i barnehagen, skolen eller SFO. Barn som bare har én foresatt som har en samfunnskritisk funksjon, må eventuelt være hjemme sammen med den andre foresatte.


Les de siste oppdateringene fra skole her