Råd til alle ansatte

DRIFTSREGIME I HARSTAD KOMMUNE FRA 8. april 2022

Regjeringen kom 8. april 2022 med nye nasjonale regler og anbefalinger.

Disse innebærer:

Generelt

Selv om de fleste tiltakene nå er opphevet gjelder fortsatt følgene:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom. Man trenger ikke være fire dager hjemme ved covid-19-smitte.

Helse og omsorg

Driftes på tiltaksnivå 1.

Skoler, barnehager og voksenopplæringen

Drifter som normalt. 

Kulturskole

Drift som normalt.

Biblioteket

Drift som normalt.

Arbeidsreiser

Som normalt. Reiser avtales med nærmeste leder.  

Hjemmekontor

Hovedregelen er tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Kantiner, spiserom og «kaffekroker»

Som normalt.

Rådhuset

Som normalt.

Spesielt om skoler og barnehager

De fleste tiltak legges bort, og vi er tilbake til en tilnærmet normal hverdag. Det betyr at skoler og barnehager kan organiseres som vanlig, uten begrensende smitteverntiltak. Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19. Trafikklysmodellen er lagt bort, men kan hentes frem igjen lokalt hvis smittesituasjonen skulle tilsi det. Vi er ikke der nå.

De grunnleggende rådene som gjelder fra 8. april, er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold og god ventilasjon. Godt renhold forebygger indirekte kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smitterisiko.

Se også FHI sin veileder for skole og barnehager.

Spesielt om helseinstitusjoner og tjenester

Vi er på tiltaksnivå 1 i våre helseinstitusjoner. 

 

Videomøtetips - slik tar du deg best ut på kamera

 • Finn en rolig bakgrunn, uten dør  eller vindu i bakgrunnen.
 • Helst ikke bland utelys og innelys - det kan gi rar ansiktsfarge.
 • Ha en gjevn belysning forfra. 
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Sett maskinen slik at kameraet er i øyehøyde.
 • Se inn i kameraet - ikke på deg selv. 
 • Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
 • Bruk helst hodetelefoner med mikrofon for å unngå ekko.
 • Møtelederen styrer møtet og gir ordet til deltakerne.
 • Gi beskjed om du vil ha ordet ved å si navnet ditt. 
 • Du kan også skrive navnet ditt i chatten.
 • Gi hverandre tid til å snakke ferdig. lyden bruker ofte litt tid på å komme fram.

Se også vår side om videomøter og Easymeeting

Se også DN sine tips om best mulig videomøte - slik ser du bra ut på videolink fra hjemmekontoret

For ledere - kommuneoverlege og kommunikasjon

Ta kontakt med

 • kommuneoverlege@harstad.kommune.no  hvis du skal uttale deg til media eller er usikker på hvordan du skal håndtere spesielle saker.
 • Du kan også snakke Øivind Arvola oivind.arvola@harstad.kommune.no mobil 95229452 om utforming av budskap. Slik sikrer vi at rett informasjon kommer ut.
 • Kari-Anne Opsal er leder av kriseledelsen.