Kontaktinformasjon HR/personal ved økt kriseberedskap

Ved endring i smittesituasjon som medfører konsekvenser for bemanning av våre helse og omsorgstjenester, kan det oppstår behov for ressurser utover det dere kan dekke selv.

Hvis så inntreffer, sender dere e-post til Ressursbehov@harstad.kommune.noI tillegg sender dere sms til Mona Paulsen med beskjed om at e-post er sendt.

Arbeidsgruppe disponering av ressurser: 

  • Mona Paulsen:  402 01 613
  • Monica Katrine Lindstrøm: 911 94 145
  • Trine Eilertsen: 916 20 648
  • Grete Helen Sebulonsen: 908 87 391

Pandemigruppe

Du finner organisasjonskart med telefonnummer til pandemigruppen her


Hjelpemiddeltjenesten 

Hjelpemiddeltjenesten har beredskap hele påsken.Vakt alle hverdager mellom 08.00 og 21.00 og helg/helligdager mellom kl 10 og 18.00

Bruk epost smittevernutstyr@harstad.kommune.no for bestilling av utstyr eller ring 77027180.


Bygg- og eiendom

Skulle det dukke opp behov for tjenester fra bygg- og eiendom kan følgende kontaktes.

  • Renhold: Frode Vesterheim, tlf. 95156274
  • Drift- og vedlikehold: Rune Johansen, tlf. 97589991

Kommunaldirektøren

Du finner kontaktinfo til kommunedirektøren, kommunalsjefer og kommunikasjonssjef her. 


Ordfører

Du finner kontaktinfotil ordfører/vareordfører her