Rådgiver
Julie Olsen 
Tlf 480 26 924
E-post: Julie.Olsen@harstad.kommune.no
Henvendelser vedrørende søknader og tildeling av kommunale boliger, oppfølging av leieforhold

Driftsleder
Knut-Ivar Robertsen
Tlf: 954 40 360
E-post: knut-ivar.robertsen@harstad.kommune.no
Drift og vedlikehold av kommunale boliger

Rådgiver
Tord Rasmussen Hellefossmo

Tlf: 482 26 583
E-post: Tord.Hellefossmo@harstad.kommune.no
Rådgiver/saksbehandler av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Henvendelser vedrørende Startlån, tilskudd til tilpasning og tilskudd til prosjektering.

Enhetsleder Bygg- og eiendomstjenesten
Jan Dag Stenhaug
Telefon: 976 58 950
E-post: Jan.Stenhaug@harstad.kommune.no