Gjennom media tegnes et bilde av at Harstad kommune ikke vil beklage eller unnskylde sviktende vurdering av samtykkekompetanse og tvangsbruk mot Brandsdal. Dette er feil. 

Ordføreren sa i sitt svar i kommunestyret «Vi er alle enig om at dette er en sak vi gjerne skulle ha sett var annerledes, spesielt for pasienten og hans pårørende. Harstad kommune har beklaget at oppholdet ved sykehjemmet ble slik.»

Allerede 17. august uttrykte ordfører Kari-Anne Opsal at hun var sterkt berørt og saken var alvorlig. Ordføreren sterkt berørt: – Alvorlig - ht.no

19.08. 2021 beklaget lederen av kommunens helse- og omsorgsutvalg offentlig gjennom Harstad Tidende, sitat, «Jeg beklager på det sterkeste opplevelsen Jan Brandsdal og hans pårørende hadde på Stangnes sykehjem». Utvalgsleder: – Beklager på det sterkeste overfor pasient og pårørende - ht.no

To dager tidligere, den 17.08. var kommunalsjef Skår like klar om utvalgsleder Kjetil Bjørkelund. Hun uttalte da, sitat, «Kommunalsjef Torill Skår i Harstad kommune beklager sterkt at oppholdet ved Stangnes sykehjem ikke ble en god opplevelse for pasient og pårørende.» I forlengelsen av dette uttalte kommunalsjefen, sitat, «Igjen, vi er veldig lei oss for at oppholdet ikke ble slik vi ønsker det skal være, og vil jobbe hardt for å bli bedre.» – Vi er veldig lei oss, sier kommunen - ht.no

Den 22.03. 2022, etter at tilsynsrapporten fra Statsforvalteren forelå, beklaget kommunalsjef Torill Skår offentlig gjennom Harstad Tidende. Kommunalsjefen uttaler, sitat, «Vi har nå gjennomgått Statsforvalterens avgjørelse, hvor det konkluderes med at vi ikke har gitt forsvarlig helsehjelp. Som vi har gjort flere ganger tidligere, så beklager jeg at vi ikke har gitt den helsehjelpen som vi burde og skulle, sier Skår.» Kommunalsjef om Brandsdal-saken: – Skulle ikke ha skjedd - ht.no

Kommunalsjef Skår har tidligere lovet familien et møte etter at tilsynsrapporten fra Statsforvalteren foreligger. Denne kom kommunen i hende mandag 21. mars. Pårørende vil bli invitert til møte i nær framtid.


Harstad, den 31.03. 2022


Espen Ludviksen                Hugo Thode Hansen
Varaordfører                    Kommunedirektør