Ernæringsfysiologens oppgaver

  • Kostholdsveiledning i svangerskapsomsorgen, helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
  • Små barn/syke barn med spesielle behov.
  • Veiledning og rådgivning opp mot Frisklivssentralen.
  • Oppbygging av kompetanse i helse- og omsorgstjenesten.
  • Veiledning til helsepersonell som arbeider med brukere med overvekt og kostholdsproblematikk.
  • Oppbygging av kompetanse til kjøkkenpersonalet ved kommunens helseinstitusjoner og aktivitetssentre.
  • Oppbygging av kompetanse og veiledning av personell rundt brukere i ROP tjenesten.
  • Diskusjonspartner for leger og psykologer.
  • Styrket ernæringskompetanse både for eldre hjemmeboende og på sykehjem

Veiledning kan skje i våre kontorlokaler, over telefon, i form av tilsyn på institusjon/hjemmebesøk eller som undervisning til personalgrupper. 

Kontaktinformasjon

Kommunal ernæringsfysiolog

Telefon: 905 76 182