Kommunestyret har gjort vedtak om å benytte formuesgrunnlaget fra Skatteetaten som takstgrunnlag for alle boliger jf. eiendomsskatteloven § 8 C. Boligeiendommene vil derfor ikke bli taksert av Harstad kommune. Fritidsboliger, landbruks- og næringseiendommer vil bli befart og taksert etter gjeldende retningslinjer.

Les hele saken her: Info vedr eiendomsskatt i tidligere Bjarkøy kommune.pdf