Statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø (KrF) og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) bekrefter at de politiske avklaringene rundt pakken er nå sluttført og regjeringen vil dermed følge opp med en proposisjon.

Den nye pakken vil ha en ramme på 750 millioner kroner, Det kommer i tillegg til pengene som er bevilget i trinn 1, som enda er igjen i prosjektet. Det er foretatt en gjennomgang av kostnadene i det enkelte delprosjekt i Harstadpakken, og satt opp en prioritert liste på tiltak som planlegges gjennomført.

Blant prosjektene er

  • gang- og sykkelvei fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei med rundkjøringer langs ruta
  • påkjøringsrampe fra Mercurveien
  • Støytiltak hus og boliger Kanebogen- Margrethe Jørgensens vei
  • Kongsveien- Mercurveien: gang- og sykkelvei pluss kollektivtiltak
  • Oppgradering i form av fortau av en rekke kommunale veier, herunder Steinvegen, Skarvegen, Stalheimveien, Gamle Rideveg, Gamle Stangnesvei, deler av Heia og Natthusvegen
  • Trondenesvegen fra krysset Hagebyvegen i retning Trondenes kirke.
  • Kollektivknutepunktet i sentrum pluss strekningsvise kollektivtiltak i form av oppgraderinger utenom dette.