Det vil være redusert fremkommelighet på de kommunale veiene Seljestadveien, deler av St Olavs gt. v/ harstadgårdsbakken og i sentrum ved Grottebadet. Vi oppfordrer publikum til å vise hensyn, følge skilting og trafikkdirigentene og vise respekt for de som utfører arbeidet.