Lovdata

 

Klagefrist er 10 dager fra karakterer er offentliggjort.   Det oppfordres til å ta kontakt med faglærer angående spørsmål om standpunktkarakteren.