Beskrivelse av enheten:

Kila skole er en kombinertskole med elever fra 1. - 10. årstinn.

Skolen har SFO- tilbud. SFO's telefon: 77 02 83 06.

For nærmere informasjon kontakt rektor Peder Johnsen:
Telefon: 77 02 83 02 / 997 25 208
E-post: peder.johnsen@harstad.kommune.no

Mer informasjon på skolens egne nettsider.