Barnehagens særpreg:
Montessoripedagogikk, nærhet til skog, sjø og land.

Satsingsområde:
Friluftsliv og lokalsamfunn.

Styrer og ass. styrer:
Lill Jørgensen
Mobil: 906 13 648

Lena Schau
Mobil: 975 71 809

Åpningstid:
07.00 - 16.45

Antall plasser/alder:
27 plasser
0-6 år