Kart trafikk HagebyenI forbindelse med Harstadpakken og arbeidet med blant annet. å lage fortau på Hagebyeveien, viser kartet den foretrukne veien for myke trafikanter. Se ellers Harstadpakkens nettside for mer informasjon om vegarbeidet på Hagebyveien; https://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken/Delprosjekter/Hagebyveien.   Husk refleks!