Beskrivelse av enheten:

Kanebogen er en barneskole med elever fra 1. - 7. årstrinn. Skolen har også SFO tilbud.

For informasjon kontakt rektor Odd Mikalsen på telefon 908 38 091.

Mer informasjon på skolens egne nettsider.