Harstad kommune har startet vaksinering  på Sjøkanten senter av alle over 65 år. Til nå har vi benyttet samme type vaksine for alle dosene. Nå har Folkehelseinstituttet (FHI) besluttet å sende ut en justert vaksine som kan brukes som oppfriskningsdose. Det betyr at noen får flyttet sine timer.

Dersom du nylig er vaksinert med en oppfriskningsdose med de opprinnelige vaksinene, har du allerede gjennom denne dosen fått styrket din immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere en ny dose med oppdatert vaksine nå.

Flytter timer fra uke 37 til uke 38

Vi venter nå på den justerte vaksinen, og vil flytte alle som har timer til vaksinering på Sjøkanten senter i uke 37 (12. - 16 september), til uken etterpå. Alle vil få samme tidspunkt og ukedag, men en uke forskyvet. XDet blir sendt ut en SMS om endringen. Hvis dette ikke passer kan man gå inn i Helseboka og endre timen her

Du kan bestille time til vaksinering her. 

Intervall

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder. Denne anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon. Det kan gjerne gå lenger tid enn 3 uker, siden det trolig vil gi en enda bedre respons på vaksinen. 

Bakgrunn

I september 2022 godkjente europeiske legemiddelmyndigheter to oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty (Pfizer) og Spikevax. (Moderna) Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene som sirkulerer. En oppfriskningsdose med de oppdaterte vaksinene ser ut til å gi like god produksjon av antistoffer mot det opprinnelige Wuhan-viruset som de tidligere vaksinene gjorde. Men de oppdaterte vaksinene gir bedre antistoffrespons mot de koronavirusvariantene som sirkulerer nå (Omikron). Det at vaksinene gir høyere antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men det er foreløpig ikke avklart hvor stor denne forskjellen faktisk er, og hvor lenge den varer. Beskyttelsen mot koronasykdom som er så alvorlig at det kreves sykehusinnleggelse antas imidlertid å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene. Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene.

De nye vaksinene skal bare brukes til oppfriskningsdoser. Vi bruker fortsatt de «gamle vaksinene» til grunnvaksinering (dose 1 og 2).