Det er full jubel på ordførerkontorene i Harstad, Senja og Tromsø etter at UiT Norges arktiske universitet starter ambulerende lærerutdanning i de tre kommunene.

De tre ordførerne, som representerer rundt halvparten av befolkningen i fylket, har lenge ønsket en fleksibel femårig lærerutdanning med ambulerende oppstart i Harstad, Senja og Narvik. Nå har de fått gjennomslag.

Prioritert sak

-Dette er viktig for regionen. Et godt studietilbud er viktig for bo- og blilyst. Sammen får vi til mer, og dette har vært en prioritert sak for oss. Vi har hatt flere møter med universitetet om saken. Vi har også løftet saken inn i våre respektive partier, kommunestyrer og inn i KS systemet, sier ordførerne Kari-Anne Opsal (Harstad, Tom-Rune Eliseussen (Senja) og Gunnar Wilhelmsen (Tromsø).

Ikke helt i mål

Jobben er likevel ikke helt avsluttet.

- Selv om første kullet er fullfinansiert, jobber vi videre for å få fullfinansiert modellen på alle studiestedene. Sammen med universitet har vi derfor bedt om møte med statsråden. Vi har god tro at vi får også det til nå som vi har fått en regjering som ser viktigheten av desentralisert utdanning og har satt av penger til det i statsbudsjettet.

--

Fakta: UiT legges det opp til opptak ett sted av gangen, med oppstart i Harstad i 2022, på Senja i 2023 og i Narvik i 2024. Det vil bli tatt opp 30 studenter i året. Studentene går alle sine fem år der de blir tatt opp.