Harstad kommune har nylig hatt et nytt dialogmøte med Norsk sykepleierforbund om natt-turnus for sykepleiere ved Stangnes sykehjem.

- Vi er enige sammen å jobbe videre for å finne ny natt-turnus for sykepleierne som jobber ved Stangnes sykehjem, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Harstad kommune, Rita Johnsen.

Partene ble ikke enig tidligere i år, og det har ført til at to sykepleiere nå må følge en arbeidsplan som kun følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og det er ugunstig for både dem det angår og kommunen.

Flere oppgaver som krever kompetanse

Bakgrunnen for turnusomleggingen er hensynet til tre ting:

  • kommunen har fått nye oppgaver som krever mer fagkompetanse, døgnet rundt.
  • Kommunen skal ivareta beboerne på sykehjemmet, med stabile, gode tjenester.
  • Kommunen skal ivareta alle ansatte med stillingsstørrelse som er mulig å leve av.

- Det betyr at vi ikke kan bruke gamle løsninger på disse nye utfordringene, sier Johnsen.

Stilling til å leve av

For å møte fremtidens behov, har kommunen som mål å ha flest mulig faste ansatte med fagkompetanse på jobb, døgnet rundt.

- Samtidig skal vi ha kontinuitet i driften slik at beboerne møter ansatte de kjenner. Og ikke minst så skal vi skal gi alle ansatte en stilling å leve av, meningsfulle oppgaver, utfordringer og mulighet til å utvikle seg, sier Johnsen.

Harstad kommune har økt den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for turnusansatte i kommunen fra 66 % til over 84 % på to år.  Det betyr at flere ansatte har fått større stillinger, og innbyggere som mottar tjenester møter i større grad våre faste fagfolk.

Felles løft

For å få dette til må kommunen endre en del turnuser, slik at det er flest mulig med størst mulig stilling på jobb. Dette har gått fint de fleste stedene.

- Dette er et felles løft for de som jobber i turnus, og betyr at flere må flytte noe mer av arbeidstiden til helg, og får sine fridager andre ukedager, sier Johnsen.

Dialogmøte

Harstad kommune ønsket opprinnelig at sykepleierne ved Stangnes skulle jobbe annen hver helg, med fri på ukedager i stedet, men det har sykepleierforbundet sagt nei til.

- Vi har presentert flere turnusforslag med alt fra jobb hver 2. til hver 4. helg, der timetallet i helg varierer, sier Johnsen, som håper partene blir enige til beste for alle.

- Å gå tilbake til den gamle turnusen vil medføre store ulemper for andre arbeidstakere. Beboerne får flere ansatte å forholde seg til samt at vi da oftere må hente inn vikarer som ikke kjenner beboerne og rutinene. Det kan forringe kvaliteten på tjenesten, og det er vi ikke villig til å gjøre.

Dialogmøte

I løpet av høsten vil kommunen invitere til dialogmøter med sykepleierne, for å få innspill til en rekrutteringsstrategi.

- Vi har lenge planlagt å ha dialogmøte med sykepleierne i kommunen om rekruttering, da dette har vært utfordrende de siste årene. Vi håper disse møtene vil gi innspill på hva som kan gjøre Harstad attraktiv for sykepleiere. Vi ønsker å sette lys på alle momenter som kan bidra til at Harstad klarer å tiltrekke seg flere sykepleiere, sier Johnsen.