Britt Jacobsen og Britt Kampen Tobiassen driver Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Harstad, og tar imot gjester to dager i uka. Det har de gjort siden slutten av desember, da Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Harstad ble åpnet. Begge har jobbet lenge for å etablere et slikt senter i Harstad. I tillegg er psykolog Bjørn Anders Karstensen knyttet til senteret.

Vil nå ut til flere

- Vi har hatt gjester innom her jevnlig, men ønsker selvfølgelig å nå ut til enda flere, sier de to Britt-ene. Vi tar imot kvinner og menn over 18 år som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt. I tillegg tar vi imot pårørende til utsatte barn og voksne. Målet vårt er å gi våre gjester et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet.

Lavterskeltilbud

Senteret er et lavterskeltilbud beregnet på de som ønsker noen å prate med, ta en kopp kaffe eller for å bare være der.

- Vi jobber etter modellen hjelp til selvhjelp. Gjennom den gode samtalen, fellesskap og kreativt arbeid, skal vi være en støtte til håp, styrke, selvfølelse og livsglede, sier Britt Jacobsen. Hun legger til at de ikke driver med behandling, men er et tilbud som kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.

Ingen henvisning

- Det er gratis å bruke senteret. Du trenger hverken henvisning eller avtale for å komme innom. Som gjest på senteret er vi opptatt av ditt personvern. Hos oss er du så anonym som du ønsker, og vi fører ikke journal, sier Britt Kampen Tobiassen.

Viktig tilbud

- Støttesenteret er et viktig supplement til det offentlige, og jeg er glad for at det er kommet på plass, sier rådmann i Harstad Hugo Thode Hansen. Harstad Kommune er vertskapskommune. Støttesenteret er et interkommunalt samarbeid for de rundt 40.000 mennesker i Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Lavangen, Salangen, Gratangen, Skånland, Tjeldsund, Evenes og Lødingen.

Slik kommer du i kontakt

Senteret ligger i Plassenveien 54 på Stangnes, ca. ti minutters kjøring sør for Harstad sentrum.

Åpningstider:  

Mandager 15.00 - 19.00 
Tirsdager 10.00 - 14.00 

Telefon: 
480 39 792 eller 480 70 613 

e-post: stottesenter@harstad.kommune.no

For mer informasjon, se vår hjemmeside: www.stottesenteret.com