- Vi håper flest mulig ser nytten i god bredbåndsforbindelse, og tar høyde for at i fremtiden vil mange flere tjenester – også kommunale – være avhengig av en effektiv, god og stabil nettforbindelse, sier Reidar Trekkvoll i Harstad kommune.

Støtte

Harstad kommune har lenge jobbet for at flere skal få raskere nettilgang. Med støtte fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) jobbes det nå med å få til bedre bredbåndstilbud på Grytøya, Sandsøya, søndre del av Bjarkøy, Stornes og Aun. Harstad kommune fikk lagt en fiberkabel til Lundenes skole i 2017, og la samtidig til rette for videreutbygging av fibernettet.

Oppgradering

En oppgradering vil gi en hastighet på 30 mbit eller mer.  Men det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor mange som melder sin interesse for å skaffe seg bredbånd.

- I utgangspunktet er disse områdene for små til at det er kommersielt lønnsomt å bygge ut bredbånd. Kommunen og Nkom går inn og støtter utbyggingen, men vi er fortsatt avhengig av at mange nok viser interesse og går inn i spleiselaget med en egenandel, sier Trekkvoll.

Erfaringsmessig blir tilknyttingsprisen for abonnenter betydelig større om man kommer senere og bestiller bredbånd enn i selve utbyggingsfasen.

Innbyggermøter

I løpet av mai og juni skal han ha flere møter i Øyriket for å presentere løsningen for beboerne.

- Det er viktig at flest mulig melder sin interesse for at eventuelle tilbydere skal finne det interessant å gi anbud på jobben med å bygge ut bredbånd.

Bo lenger hjemme

- Får vi bygget ut, vil det bidra til at Øyriket blir enda mer attraktivt, og folk kan få et bredere tilbud av digitale tjenester. Det kan kanskje også bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger og få nye, gode kommunale tjenester. Det er viktig at man tenker langsiktig nå når denne sjansen byr seg, sier Trekkvoll.

Møter:

Møtene om bredbånd i Øyriket blir holdt som følger:

  • Grytøy Oppvekstsenter 30.05.18 kl. 1800.
  • Bjarkøy  Oppvekstsenter 31.05.18 kl.1600
  • Resterende møter blir avholdt 1. halvdel av juni. (Aun og Stornes)