Harstad kommune ønsker å bruke næringsfondet til prosjekter som styrker Harstads posisjon.

Etter over to år som næringssjef, har Bjørn Akselsen trukket følgende konklusjon: Kommunen har et stort potensial til å spille en viktig rolle innenfor koordinering og som støttespiller, utviklingsaktør og arenaskaper i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private. Det betyr utallige møter og presentasjoner. For å få et bedre grep om alle oppgavene, har kommunen derfor ansatt Per-Åge Nygård som næringsrådgiver.

Naringsavdeling Harstad kommune-4.jpg

 

Allsidig

- Næringslivet i Harstad fremstår som allsidig. Det er et høyt aktivitetsnivå, og byen har gode muligheter for videre nyskaping og vekst, sier Nygård, som allerede er inni flere utviklingsprosjekter i Harstad.

En av oppgavene næringsavdelingen har ansvar for, er næringsfondet. 

Fondet er lite, på 700.000 kroner, men kan være viktig for de som får midler. Målet er å skape sysselsetting, og på lista over de siste tildelingene har man funnet flere representanter fra småskala reiseliv, aktører fra kulturnæringen og primærnæringen. Det er ikke så rart.

Her kan du søke.

Støtter Harstads posisjon

- Vi ønsker gjerne søknader fra gründere generelt og prosjekter som understøtter Harstads posisjon innenfor kultur, reiseliv og primærnæringer, og initiativ til arenaer for nyskapning, sier næringssjef Bjørn Akselsen.

Nytt eller videreutvikling

- Prosjektet man søker midler til bør har en målsetning om å komme i gang nye nytt eller videreutvikle noe man driver med i dag. Vi ligger unna konkurransevridende støtte og bidrag til vanlig drift, sier Nygård.

Fristen for å søke midlene er 30. oktober, er og tildelingene skal være klar mot slutten av året.

Her kan du søke.