I år er det fysiske møter i Vadsø og Kirkenes.

I tillegg arrangeres tre digitale informasjonsmøter via Teams på følgende datoer og tidspunkt: 

  • Mandag 10. oktober kl 17-19
  • Tirsdag 11. oktober kl 18-20
  • Onsdag 12. oktober kl 17-20

Agenda for møtene er like men det blir enklere å stille spørsmål på de fysiske møtene.

Frist for påmelding for fysiske møter er torsdag 29. september,

Frist for påmelding for digitale møter er torsdag 6. oktober og gjøres til: ida.maria.ruiken@tffk.no.

Skulle det være noe dere lurer på, kontakt: Ida Maria Ruiken på mobil+ 47 902 82189 og Johnni Håndstad på mobil +47 995 73390

Vi gleder oss til å treffe dere og ønsker vel møtt!