Om Friluftsskolen

Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening og arrangeres over hele landet i samarbeid mellom kommuner, lag og forening og friluftsråd. Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager og er et gratis tilbud.

PS! Det arrangeres også en camp for de mellom 14 - 17. Les mer her: https://www.harstad.kommune.no/friluftscamp-for-ungdom-fra-14-17-aar.6124574-175063.html

Ledere

Årets ledere er Kristoffer Hundal og Emilie Brynjulfsen. Kristoffer er utdannet barnehagelærer og naturguide fra UiT, mens Emilie er utdannet lærer og arbeider for tiden ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Begge er glade i friluftsliv og har erfaring med å ha med barn og unge på tur. 

Sted

  • Folkeparken

Program

  • Mandag: Bli kjent-aktivitet og orientering
  • Tirsdag: Tur/ekspedisjon i nærområdet
  • Onsdag: Aktivitet i fjæra og festmåltid

Påmelding og pris

Friluftsskolen er helt gratis, men vi har plassbegrensning på 15 deltakere. Påmeldingen gjøres ved å sende epost til dagrun.weines@harstad.kommune.no

Praktisk informasjon

Oppmøtetidspunkt er klokken 09.00 og dagene avsluttes klokken 15.00. Arrangør stiller med mat og utstyr for aktivitet. Deltakere må selv stille med varme klær, sekk og drikkeflaske. Nærmere informasjon sendes ut til alle deltakere en uke i forkant av arrangementet.

NB!  Utvidet frist: Påmelding til Friluftsskolen innen 18.juni 

Hvis påmelding sendes på e-post må samtlige opplysninger i påmeldings/samtykkeskjema (se vedlegg) være utfylt.

Vi har 15 plasser.  Får vi flere påmeldinger lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste. De som får delta vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om program, pakkelista, oppmøtested, osv. 

Med vennlig hilsen

Kristoffer, Emilie, Harstad kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd