Blå Kors senter, Oslo i samarbeid med Kompetansesenter Rus Øst (KoRus-Øst) utarbeidet i 2009 en kursrekke for foreldre som bekymret seg for barns dataspillatferd. En rød tråd i denne kursrekken, og i mye av faglitteraturen omkring dataspillatferd, handler om at foreldre erverver seg kunnskap om spill for å ha god dialog med barn omkring spillvaner. Formålet har vært å forebygge problemspilling eller avhengighet til dataspill, samt å bevisstgjøre foreldre til god dialog og regulering i familien rundt barns spilling.

Skoleteamet i Harstad kommune gjennomførte våren 2012 en utdanning omkring dataspillproblematikk der KoRus-øst var en av initiativtakerne. Skoleteamet i Harstad kommune består av Wenche Lind Roksøy og Eskil Remme Kleven, og er et førstelinjetilbud til barn/unge, foreldre, skoler og andre som er i daglig arbeid med barn og unge i Harstad kommune.

Skoleteamet inviterer med dette til foreldrekurs i Harstad med oppstart i januar 2014. Kurset er et tilbud til foreldre som:

  1. Opplever bekymringer knyttet til barns spilling.
  2. Ønsker innspill og tips for å regulere spilleatferden.

Kursene vil bli holdt i Harstad på ettermiddagstid, og det vil være kurs hver 14. dag. Samlet kurs er på 5 kvelder av 2 timers varighet.

Er dette noe for deg/dere? For mer informasjon om kurset og påmelding ta kontakt med skoleteamet:

Eskil Remme Kleven              Telefon 97 999 202 eskil.kleven@harstad.kommune.no

Wenche Lind Roksøy             Telefon 97 999 203 wenche.roksoy@harstad.kommune.no


For å starte opp kurset trenger vi minimum 6 foreldre/familier. Vi ser frem til å høre fra dere.

For å lese mer om skoleteamet se: www.harstad.kommune.no/skoleteamet.259152.no.html